Pályázatok

Projekt rövid leírása:

A GINOP-6.1.6-17 projektünk célja a pályázati felhívással összhangban az egész életen át tartó tanulás elősegítése, munkavállalóink készségeinek fejlesztése, beosztásuknak, munkakörüknek megfelelő kompetenciák erősítése, az alkalmazottaink foglalkoztathatóságának növelése, melynek köszönhetően növekedhet a vállalkozásunk versenyképessége.

Kezdeményezett neve: BI-KA Logisztika Kft.
Pályázat címe: „Munkahelyi képzések megvalósítása a BI-KA Logisztika Kft-nél”
Támogatás összege: 10,21 Millió Forint
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00467
A projekt tényleges befejésének dátuma: 2019.12.31.

 

Projekt rövid leírása:

A pályázat elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl, az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

Kezdeményezett neve: BI-KA Logisztika Kft.
Pályázat címe: „Gyakornok foglalkoztatása a BI-KA Logisztika Kft-nél”
Támogatás összege: 6,41 Millió Forint
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2017-02571
A projekt tényleges befejésének dátuma: 2019.02.28

 

 

 

A projekt tartalmának rövid leírása:

A munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzésén keresztül a foglalkoztatás rugalmas módjaival mind a keresleti, mind a kínálati oldalon potenciális „tartalékok” szabadíthatók fel, ami növelheti a foglalkoztatottak számát. Vállalati oldalról a rugalmas foglalkoztatás növelheti a gazdasági alkalmazkodóképességet és ez által a versenyképességet is. Másrészt több olyan csoport is van a munkaerőpiacon, amely valamilyen oknál fogva nem tud, vagy nem akar hagyományos foglalkoztatási formában elhelyezkedni kisgyermek nevelése, idős hozzátartozó gondozása, vagy oktatásban való részvétel miatt. E potenciál kihasználása érdekében a felhívás célja a vállalati munkaszervezési kultúra javítása, a rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, valamint a munka és a magánélet összehangolása.

A fejlesztés kiindulópontja, hogy a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő megoldások olyan emberek, köztük kiemelten a kisgyermeket nevelő szülők munkaerő-piacra való sikeres visszatérését, valamint alkalmazkodóképességük fejlesztését is lehetővé teszik, akik ilyen megoldások hiányában távol maradnának a munkaerő-piactól. A munka és a magánélet összehangolását elősegítő intézkedések hozzájárulnak a kisgyermeket nevelő szülők, valamint egyéb speciális élethelyzetben lévő csoportok (pl. munka mellett tanulmányokat folytatók, idős vagy beteg családtagot ápolók) foglalkoztatásának növeléséhez. A munka és a magánélet összehangolásának egyik legfontosabb eszköze a rugalmas foglalkoztatás. Magyarországon ennek aránya annak ellenére alacsony, hogy a jogszabályok tág lehetőséget adnak annak alkalmazására. A Munka Törvénykönyve alapján a (gyermekgondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságról visszatérő szülő számára a gyermek 3 éves koráig, három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek 5 éves koráig kötelezően biztosítandó) részmunkaidőn kívül pl. a munkakör megosztása az osztott munkaidőben való foglalkoztatás, a távmunka végzés, a munkaidőkeret alkalmazása is megjelenik. Jelen intézkedés egyik fő célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése. Ennek érdekében a munkáltatók számára olyan felhívás megjelentetése indokolt, mely a munkáltató előzetes átvilágítását, átalakítási, szervezetfejlesztési javaslatokat, azok végrehajtásához kapcsolódó tanácsadást, a rugalmas foglalkoztatási formák és munkaszervezési módok, új pozíciók bevezetését, valamint az ehhez kapcsolódó költségek ellentételezését is magában foglalja.

Kedvezményezett neve: BI-KA Logisztika Kft.

Projekt címe: “Rugalmas foglalkoztatással az üzleti eredményességért a BI-KA Logisztika Kft-nél”

Támogatás összege: 14 827 700 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00419

A projekt tényleges befejezésének dátuma: 2018. május 26.

 


Kapcsolat

BI-KA LOGISZTIKA Kft.

Központ:
5000 Szolnok, Városmajor u. 23.
Telefon: +36 56 524 050
Fax: +36 56 524 040

Budapesti iroda:
1095 Budapest, Soroksári út 138-142.

Központi e-mail: info@bi-ka.hu